beat

beat
[bi:t] v., n. v. ( beat , beaten ) 1. rrah, godas; beat a way through çaj, hap rrugë përmes; beat at/upon the door trokas në derë, i bie derës; beat a retreat a) usht. jap sinjalin e tërheqjes; b) fig. prapsohem, tërhiqem. 2. rreh (shiu), fshikullon (era); the rain was beating against the window shiu rrihte dritaren. 3. rrah, përziej (vezë, brumë etj). 4. rrah, farkëtoj. 5. mund (kundërshtarin); he beat me at chess ai më mundi në shah; beat the record thyej rekordin. 6. lodh, mundoj; this problem has beaten me ky problem më ka rraskapitur. 7. rreh (krahët etj); her heart was beating with joy zemra i rrihte nga gëzimi; beat time mas kohën (në muzikë).
beat about the bush i bie rrotull, nuk futem në temë; beat it! ik tutje!, largohu!, mbathja! dead beat i rraskapitur
• beat back [bi:t bæk] prapësoj
beat down [bi:t daun] a) ul çmimin (që kërkon); b) rrëzon (shiu grurin); c) bie me rrëshekë (shiu)
beat in [bi:t in] a) shkallmoj (derën); b) thyej (kokën dikujt)
beat off [bi:t of] zmbraps
beat out [bi:t aut] a) shuaj (një zjarr etj); b) rrah,shtyp(me çekan); c) fig. shtrydh (trutë); beat one's brains vras mendjen; that/it beats me kjo më habit, më lë pa mend; beats me s'e kam idenë; d) muz. mbaj (ritmin)
-n 1. goditje, rrahje; trokitje. 2. muz. temp. 3. rrahje (zemre). 4. xhiro (e patrullës); zonë (që ruan polici). 5. gj.fol. njeri që sfidon rregullat (në veshje etj)
* * *
rrah; godas; mposht

English-Albanian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • béat — béat …   Dictionnaire des rimes

 • Beat It — Single par Michael Jackson extrait de l’album Thriller Face B Burn This Disco Out (R U) / Get on the Floor Sortie Février 1983 Enregistrement 1982 …   Wikipédia en Français

 • Beat — may refer to: * Battery (crime), contact on another person in a manner likely to cause bodily harm * Beating upMusic* Beat (music), a pulse of sound that marks the metre or rhythm of a piece of music * Beatmatching, the aligning of the tempos of… …   Wikipedia

 • Beat it — Single par Michael Jackson extrait de l’album Thriller Face B Burn this Disco Out Sortie Février 1983 …   Wikipédia en Français

 • Beat — (b[=e]t), v. t. [imp. {Beat}; p. p. {Beat}, {Beaten}; p. pr. & vb. n. {Beating}.] [OE. beaten, beten, AS. be[ a]tan; akin to Icel. bauta, OHG. b[=o]zan. Cf. 1st {Butt}, {Button}.] 1. To strike repeatedly; to lay repeated blows upon; as, to beat… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Beat — (b[=e]t), v. t. [imp. {Beat}; p. p. {Beat}, {Beaten}; p. pr. & vb. n. {Beating}.] [OE. beaten, beten, AS. be[ a]tan; akin to Icel. bauta, OHG. b[=o]zan. Cf. 1st {Butt}, {Button}.] 1. To strike repeatedly; to lay repeated blows upon; as, to beat… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Beat — (b[=e]t), v. t. [imp. {Beat}; p. p. {Beat}, {Beaten}; p. pr. & vb. n. {Beating}.] [OE. beaten, beten, AS. be[ a]tan; akin to Icel. bauta, OHG. b[=o]zan. Cf. 1st {Butt}, {Button}.] 1. To strike repeatedly; to lay repeated blows upon; as, to beat… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Beat It — Michael Jackson Veröffentlichung 26. Februar 1983 Länge 4:17 Genre(s) Pop Autor(en) Michael Jackson …   Deutsch Wikipedia

 • Beat'em up — Beat them all Le beat them all (ou beat em all, de l anglais « battez les tous », aussi appelé parfois scrolling fighter) est un type de jeu vidéo opposant un ou deux joueurs à un nombre important d ennemis. Le principe du jeu est d… …   Wikipédia en Français

 • Beat 'em up — Beat them all Le beat them all (ou beat em all, de l anglais « battez les tous », aussi appelé parfois scrolling fighter) est un type de jeu vidéo opposant un ou deux joueurs à un nombre important d ennemis. Le principe du jeu est d… …   Wikipédia en Français

 • beat — [bēt] vt. beat, beaten, beating [ME beten < OE beatan < IE * bhaut < base * bhau , * bhū , to strike, beat > BEETLE2, BUTT1 & BUTT2, L fustis, a club] 1. to …   English World dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”